BROMAZ

Kjellberg Contact Sensor

Dane Techniczne:

  • jednostki do cięcia plazmowego
  • domyślne HiFocus-, Smart Focus-,
  • Seria CutFire
  • opcjonalny HiFocus 80i

Rezystancyjny czujnik stykowy został zaprojektowany jako opcja do elektrycznego początkowego pozycjonowania powierzchni przedmiotu obrabianego, aby zapewnić optymalną wysokość palnika plazmowego podczas zapłonu i cięcia. Materiały eksploatacyjne palnika plazmowego prawie nie podlegają naprężeniom mechanicznym, ponieważ potrzebny jest tylko minimalny wysiłek. Przy cięciu cienkich arkuszy można uniknąć zwykłego ugięcia arkusza. Sygnał generowany ze zwarcia pomiędzy palnikiem plazmowym a obrabianym przedmiotem jest kilkakrotnie izolowany galwanicznie na interfejsie i udostępniany do wykorzystania przez zewnętrzne jednostki sterujące.