BROMAZ

Eksploatacja pił taśmowych do drewna i do metalu.

Uniwersalne i bardzo wydajne, z powodzeniem używane są do różnych zastosowań. Stosowane do obróbki drewna i metalu, są precyzyjne i wytrzymałe. Na aktualnym rynku znajdziemy duży wybór pił taśmowych, a każda z nich przeznaczona jest do innego rodzaju pracy. Nie każde narzędzie sprawdzi się do wybranego surowca oraz maszyny. Wybór nieodpowiedniego modelu czy zła eksploatacja narzędzi w rezultacie może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji, a nawet i strat finansowych. Dzielimy się kilkoma poradami dotyczącymi eksploatacji piły taśmowej.

Dobór podziałki do rodzaju obrabianego materiału

Od czego zależy dobór podziałki zębów? Przede wszystkim od długości obrabianej powierzchni. Weź pod uwagę wymiary przecinanych materiałów, a także ich kształt, ilość sztuk w pakiecie oraz sposób zamocowania w imadle.

Ostrość zębów – docieranie

Po otrzymaniu nowej piły taśmowej jest ona bardzo ostra. Natomiast z czasem zęby tracą na ostrości i stają się coraz słabsze. Sposobem na przedłużenie żywotności taśmy jest zaokrąglenie krawędzi zębów. W ten sposób usuwane są powstałe na skutek obróbki mikro karby. Należy pamiętać, że przy wykonaniu docierania piły posuw należy ograniczyć do około 50% jego wartości roboczej, natomiast w wypadku materiałów trudno skrawalnych, takich jak stal nierdzewna i narzędziowa czy stopy niklu – nawet o ok. 25%. Natomiast normalną eksploatację można rozpocząć, gdy powierzchnia przeciętego materiału przez piłę wyniesie ok. 300 cm2. Pamiętaj, by powoli zwiększać posuw do wartości roboczej i obserwuj bacznie zachowanie piły, a także przecinarki oraz wióry powstałe podczas obróbki.

Posuw

Oznacza głębokość penetracji ostrza w obrabianym materiale odniesioną do czasu pracy. Im więcej wynosi, tym większa wydajność cięcia. Kluczowym aspektem pracy jest również ilość wydzielanego ciepła, wytwarzanego podczas obróbki. Nadmierny wzrost temperatury może znacznie skrócić żywotność narzędzia. Zbyt duży może prowadzić nawet do pękania zarówno ząbków, jak i samej piły taśmowej.

Prędkość obróbki

Odnosi się do prędkości liniowej, z jaką uzębienie przemieszcza się w przecinanym materiale. Maksymalna wartość prędkości jest ograniczona przez skrawalność obrabianego materiału. Przykładowo, prędkość skrawania stopów niklu czy tytanu wynosi jedynie ok. 10-25 m/min, z kolei mosiądze czy miękkie stopy aluminium mogą osiągać prędkość nawet 75-100 m/min.

Pojemność wrębu

Podczas prac, z obrabianego materiału wydostaje się wiór, który zwija się we wrębie pomiędzy zębami. Po przekroczeniu pojemności wrębu, wiór wydostaje się poza wyznaczoną strefę i może prowadzić do czopowania przestrzeni. W konsekwencji może dochodzić do zniszczenia piły, pogorszenia jakości powierzchni cięcia, a nawet do uszkodzenia przecinarki.

Promień

Podczas eksploatacji, piła taśmowa zostaje poddana szczególnym obciążeniom skręcającym i zginającym. Zaleca się stosowanie najszerszej dopuszczalnie piły taśmowej dla wybranego promienia cięcia.

Mocowanie materiału w imadle

Sposób, w który materiał jest zamocowany na imadle, może wpływać bezpośrednio na koszt cięcia. Przykładowo, załadowanie mniejszych pakietów materiału zwiększa efektywność cięcia. Wszystkie maszyny mają określoną maksymalną ładowność imadeł oraz przekrój przecinanego materiału. Średnio praktyczny stopień wykorzystania pełnej pojemności imadeł to ½, z kolei w wypadku cięcia trudnych materiałów to ok. 1/3 pojemności podanej przez producenta.

Przeciążenie

Na skutek zwiększonego posuwu lub zmieniających się przekrojów ciętego materiału, co w rezultacie skutkuje wzrostem oporu, rośnie naprężenie rozciągające grzbiet piły taśmowej. W efekcie powstaje wyboczenie płaszczyzny, co wpływa na brak prostopadłości cięcia.

Płyny chłodząco-smarujące

Odprowadzają nadmiar ciepła, jednocześnie wypłukując powstałe podczas obróbki wióry. Przyczyniają się do przedłużenia żywotności zarówno piły taśmowej, jak i przecinarki. Płyn chłodząco-smarujący służy do odprowadzania nadmiaru ciepła oraz ograniczeniu tarcia. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na poprawne używanie płynu. Musi być on właściwie aplikowany – bezpośrednio do strefy cięcia. Ponadto, musi być również utrzymywany w czystości.